tihanyi_györgy
tihanyi_györgy

Tihanyi György

A Múlt a Jövőért Díj pedagógus fokozatát kaptam 2019-ben.

MUNKAKÖR

Mérnöktanár, Gépész munkaközösség vezető

VÉGZETTSÉGEK / TANULMÁNYOK

1990-ben a főiskolai diplomám megszerzése után kezdtem el dolgozni az akkor még Jedlik Ányos Gépipari Szakközépiskolában főállásban, mint kollégiumi nevelőtanár. Abban az időben a nevelőtanárok mindegyike tanított az iskolában is, ami számos előnyt jelentett a kollégiumi munka szempontjából is. Az első években a kollégiumi munka mellett elsősorban anyagismeretet, műszaki rajzot, gépgyártástechnológiát tanítottam. 1995-ben technológia munkaközösség-vezető lettem, majd 1998-ban főállásban az iskolába kerültem mérnöktanárként. A gépészeti tantárgyak mellett kb. 50%-ban informatikát is tanítottam. 2005-ben a képzési struktúra átalakulása miatt elindítottuk a CAD-CAM informatikus szakot, melynek indításában elejétől kezdve részt vettem, és jelentős óraszámban kezdtem el tanítani a CAD-CAM tantárgyakat.

Kollégiumi munkám során folyamatosan csoportfelelősi feladatokat láttam el (egy csoportba egy évfolyam került). Az iskolai munkám során pedig 1994 óta megszakítás nélkül vállalok osztályfőnöki feladatokat.

2008 óta vagyok tagja az iskola Közalkalmazotti tanácsának, 2015-óta pedig a Műszaki Szakképzési Centrum közalkalmazotti tanácsában képviselem iskolánkat.

A sport, különösen a labdarúgás nagyon fontos szerepet kapott az életemben. 1990-2017-ig részt vettem a Jedlik DSK munkájában, mint a labdarúgó „szakosztály” vezetője.

MIT JELENTETT SZÁMOMRA A MÚLT A JÖVŐÉRT DÍJ?

A díj tanulói fokozata nagyon jó motivációs lehetőség a szakképző évfolyamon tanuló diákoknak, hogy megmérettessék magukat a különböző szakmai versenyeken, fejlesszék nyelvtudásukat, részt vegyenek az iskola közösségi életében. Az elmúlt húsz év nyerteseit böngészve számos olyan, volt tanulómmal találkozhattam, akik szabadidőt, energiát nem sajnálva tettek meg mindent, hogy szakmai tudásukat fejlesszék, sikereikkel az iskola hírnevét is öregbítsék. Különösen nagy öröm számomra, hogy a beszámolókat olvasva azt láthatjuk, hogy szinte valamennyien sikeres szakemberekké váltak és úgy gondolják, hogy a Jedlikben eltöltött évek kiváló alapot nyújtottak ezen az úton.

A magam és valamennyi ”Jedlikes” pedagógustársam nevében is szeretnék köszönetet mondani Bogisits Ferenc úrnak a díj létrehozásáért, amelyben a 20 éves múlttal rendelkező tanulói fokozat után 2017-óta pedagógusok is részesülnek. Sajnos a pedagógus szakma erkölcsi és anyagi megbecsültsége is rendkívül alacsony, és mivel, az iskolavezetésnek csak minimális lehetősége van a kiemelkedő munkát végző kollégák jutalmazására, nagyon fontosnak tartom ezt a nagylelkű és önzetlen kezdeményezést. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy iskolánkban dolgozó nagyon sok kiváló pedagógus közül 2019-ben én kaphattam meg a díjat. Csak remélni tudom, hogy a most végzett diákjaink hasonló szeretettel és hálával gondolnak majd vissza almamáterünkre, mint Bogisits Ferenc.