szabó_bence
szabó_bence

Szabó Bence

Múlt a Jövőért Díjat kaptam 2017-ben.

2011. szeptemberében kezdtem tanulmányaimat a Jedlikben.

Már korábban is érdekelt az informatika, és a gépészet. Céltudatosan választottam a CAD-CAM szakirányt, nem úgy, mint a német kéttanítási nyelvű képzést. Mindenképpen Jedlikes szerettem volna lenni, ezért a biztonság kedvéért megjelöltem - azonban hogy-hogysem ez maradt az első helyen. Ez a véletlen félreértés határozta meg a következő felejthetetlen hat évemet a Jedlikben, és azóta is nagy befolyással bír a mindennapjaimra.

„Minden kezdet nehéz” - tartja a közmondás. Nem sokat tévedek, ha azt mondom, akkor hallottam először német szót életem során. Az első félévet nagy küzdelmek árán teljesítettem. Annyira a németre koncentráltam, hogy a többi tantárgyra emiatt nem jutott időm. Matekból az első félévkor kis híján megbuktam. A második félév egy kicsit talán könnyebben ment, de ez az átlagomon év végén még nem látszódott. Innentől viszont egyfajta bizonyítási vágy hajtott.

Az áttörés kezdetét tizedikben, egy félév körül megrendezett 3D modellezői csapatverseny jelentette, ahol csapatunk második lett. Az igazi áttörést azonban az hozta, mikor 2013 márciusában meglett a középfokú német nyelvvizsgám, minden osztálytársammal együtt. A felkészítésért külön köszönet illeti Hatos Hajnalka tanárnőt, aki nélkül ez biztosan nem sikerült volna. Itt szeretném megemlíteni Juhászné Kaizinger Tímea, Leiter Mónika tanárnő és Pesztenlehrer Zsolt tanár úr nevét, akik szintén nagyban hozzájárultak a némettudásom fejlődéséhez, az első Jedlikes évem során.

A tizenegyedik év volt az egyik kedvencem. Ekkor Pesztenlehrer Zsolt és Szalai Tamás tanár úrnak köszönhetően, két német cserediák programban is részt tudtam venni. A suli mellett elkezdtem sportolni újra, és a tanulmányi eredményeim továbbra is növekvő tendenciát mutattak. Részt vettem egy-két kisebb - részben szakmához köthető - versenyen, melyeken egészen sikeresen szerepeltem. Ezt az évet kifejezetten élveztem, szebbnél szebb emlékek fűznek hozzá. A nyelvtanuláson túl egyre nagyobb hangsúlyt fektettem szakmai tárgyak tanulására.

Tizenkettedikben középfokú előrehozott érettségit tettem informatikából és német nyelvből, tizenharmadikban a kötelező középszintű érettségi tárgyak mellett fizikából és német nyelvből emelt szinten érettségiztem. Ezek eredményei nagyban hozzájárultak további pályám alakulásához. Érettségivel együtt megkaptam a felsőfokú német nyelvvizsgát is. Itt szeretnék köszönetet nyilvánítani még egyszer Hatos Hajnalka tanárnőnek a töredelmes munkájáért, biztatásáért és motiválásáért, a német nyelv elsajátításának sikeréért. Továbbá köszönet illeti Ágoston Anett, Banáné Nagy Mónika tanárnőt és Pukler Zsolt tanár urat, akik a fizikaérettségim sikeréhez járultak hozzá.

Nem is volt igazán kérdés, hogy maradok-e a szakmai évben Jedlikes.

Érettségi után elég önbizalmam volt ahhoz, hogy jelentkezzek egy kis céghez CAD-CAM informatikus gyakornoknak. Az ott szerzett tapasztalataim, és a jó Jedlikes alapok megfelelő motivációt biztosítottak ahhoz, hogy a tizennegyedik évben több szakmai versenyen részt vegyek, és sikeresen szerepeljek. Legjobb eredményem az OSZTV-n szerzett 1. hely volt, ekkor CAD-CAM informatikus lettem.

A versenyekre való felkészítésért külön köszönetet illeti Tihanyi György tanár urat, továbbá a Jedlik mérnöktanárait, akik nagyban hozzájárultak szakmai tudásom fejlődéséhez: Hucker József, Koszorús Attila, Élő Tamás, Németh Attila, Kalmár Péter, Szabó Zoltán, Domonkosné Végvári Ibolya, Ponty Viktor, Szabados Oszkár, Horváth Norbert, Cseke Bálint, Vincze Flórián. Köszönet rajtuk kívül Strider Krisztián osztályfőnökömnek folyamatos támogatásáért, és az iskola igazgatójának, Domonkos László úrnak, aki biztosította a megfelelő színvonalú oktatást az iskolában.

A Jedlikes éveim során nyújtott teljesítményem elismeréséért 2017-ben Jedlik érmet kaptam, és elnyertem a Múlt a jövőért Díjat, mely megerősítette számomra, hogy nem volt hiábavaló a hat éves küzdelem.

Középiskolai éveim után megalapítottam egyéni vállalkozásomat, mely CAD-CAM informatikai tevékenységgel foglalkozik. Felvételt nyertem a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol német nyelvű gépész képzésben veszek részt, minden tantárgyat német nyelvet tanulok, és minden bizonnyal az ötödik félévben Karlsruher Institut für Technologie -ban fogom folytatni a tanulmányaimat Németországban.

Meggyőződésem, hogy a Jedlikes tanulmányok nagyon jó alapot biztosítanak a nagybetűs élethez, de hálával tartozom Istennek is a sikereimért.