burnóczkiné_kovács_erika

Burnóczkiné Kovács Erika

2018-ban kaptam meg a Múlt a Jövőért Díj tanári fokozatát.

Mit jelent számomra ez a díj?

Először is nagy örömöt jelentett, hogy másodikként kaphattam meg iskolánkban ezt a díjat. Mivel első alkalommal is egy matematika szakos kolléganőm volt a díjazott, azt gondolom, hogy ez egyben munkaközösségünk munkájának elismerését is jelenti.

Ez a díj sok munkát is jelképez számomra.

Munkát, ami a tanítási órákon folyik, amikor az érdeklődő és kevésbé érdeklődő diákokkal a matematika és a fizika szépségeit próbálom megismertetni közel 30 éve. Tanítás közben tanulóim sok örömet okoznak egy-egy okos gondolattal, szép feladatmegoldással, jól sikerült felelettel, vagy dolgozattal. Persze kudarcélmény is ér, amikor úgy érzem egy-egy diák, vagy osztály nem teljesít a képességeinek megfelelően.

Munkát, amely a szakkörökön és a versenyfelkészítő foglalkozásokon folyik, ahol lehetőségünk van iskolánk legjobb képességű tanulóival a tananyagon túlmutató problémák, feladatok feldolgozására. Ez nagyon érdekes feladat, nagy öröm figyelni, ahogy a gyerekek néha pillanatok alatt találnak egy-egy jó ötletet, megoldást, máskor pedig kitartóan küzdeniük kell, hogy eljussanak a megoldáshoz. Nagyon jó figyelni azt is, ahogy az idősebb, rutinosabb versenyzők milyen ügyesen segítik fiatalabb társaikat a felkészítő foglalkozásokon.

Munkát, amely a felzárkóztató órákon folyik, ahol kevésbé jól teljesítő diákoknak próbálunk segíteni. Ha az eredmények javulnak és még az órák is jó hangulatban zajlanak, akkor az dupla örömöt jelent.

Munkát, amelyet a versenyek szervezése és lebonyolítása kíván meg. A versenyek egy részén versenyzőként veszünk részt (OKTV, Arany Dániel MatematikaI Tanulóverseny, Zrínyi Ilona Matematikai Tesztverseny, Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny, Bolyai Csapatverseny, Mikola Sándor Fizikaverseny), más versenyeket mi szervezünk (Jedlik Kapcsolatépítő Csapatverseny, LEVEL-ezz levelezős matematikaverseny, Megyei Középiskolai Matematika Verseny). Mivel tanulóink ezeken a versenyeken nagyon sok szép és értékes helyezést érnek el, illetve a szervező munkánk is jól szokott sikerülni, ezért ez a terület is sok örömet okoz.

Összességében elmondhatom, hogy én nagyon szerencsés vagyok. Mindaz a „munka”, amit az előzőekben felsoroltam, sokkal inkább öröm számomra, mint munka.

Remélem, hogy az elkövetkező években még sok kollégám elnyerheti ezt a díjat.